CSS Tanımlarını İsimlendirme - Temel Kavramlar

css

Diğer bütün yazılım geliştirme sistemleri gibi, arayüz geliştirme için de isimlendirme kritik bir öneme sahiptir. Hem tanımların tekrar kullanılabilirliğini arttırabilme hem de geliştirmeyi kolaylaştırma ihtimalleri göz önüne alındığında üzerinde durulması gereken bir konu olarak öne çıkmaktadır.

İsimlendirme, çoğunlukla zaman alan ve bazen angarya gibi görülen bir iş olmakla beraber, iyi kurgulandığında, üzerinde harcanan her dakika fazlasıyla geri kazanılacaktır. Bu kurguyu yaparken dikkat edilmesi gereken bir kaç nokta ön plana çıkmaktadır. Bunlara göz atacak olursak;

İsimler Tasarımdan Bağımsız Olmalı

Çoğu arayüz mimarisinin amacı, HTML yapısını bir defa kurguladığında, çok büyük bir altyapı değişikliği olmadığı sürece farklı tasarım revizelerinde aynı yapıyı kullanabilmeye devam etmektir. Bunun en önemli sebeplerinden biri, HTML ve birçok durumda HTML çıktısını üreten backend kodlarının revizesinin çok masraflı olmasıdır. Bazı durumlarda, CSS içerisinden bir tanımı değiştirerek yapabildiğiniz güncellemeler, arka tarafta onlarca kod dosyası içerisinde yüzlerce tanımı etkileyebilir.

There are only two hard things in Computer Science: cache invalidation and naming things.1

-- Phil Karlton

Web tabanlı sistemleri yaşayan, sürekli büyüyen bir organizma gibi düşündüğümüzde, görünümlerinin, tasarımlarının sürekli değişmesi, yenilenmesi, revize edilmesi işten bile değildir. Örneğin, ilk başlarda yeşil renk olarak tasarlanmış ve uygulanmış bir aksiyon butonunun rengi daha sonrasında mavi olarak değiştirildiğini varsayalım. Kod kurgusu ilk tasarıma göre .green-button şeklinde yapılmış ve bütün sistemdeki ana aksiyon butonlarına green-button classı eklenmiş olsun. Tasarım revizesinden sonra bu class tanımlanmış bütün öğeler mavi gözükmeye başlıyor. İsminde yeşil geçen bir class tanımını mavi renk vermek için kullanmaya başlamış oluyoruz. Bir süre sonra bütün buton stillerinin değiştiğini düşündüğünüzde vardığınız nokta; yeşil aslında mavi, kırmızı aslında gri, pembe aslında kırmızı, mavi aslında sarı renk veren bir anlam karmaşası olacaktır.

İlk tasarım geldiğinde yapılan tanımlar

.green-button {
  background-color: green;
}

.blue-button {
  background-color: blue;
}

.red-button {
  background-color: red;
}

Tasarımlarda renk revizesi olduktan sonraki tanımlar

.green-button {
  background-color: blue;
}

.blue-button {
  background-color: yellow;
}

.red-button {
  background-color: gray;
}

İsimlerin tasarımdan bağımsız olması, size yeni tasarım revizelerinde daha rahat hareket etmenizi ve kodlarınızın karışmadan daha rahat kontrol edilebilmesine imkan sağlayacaktır. Bunun için yapılabilecek en iyi kurgulardan biri, isimlendirmelerinizi öğelerin nasıl göründüğü yerine nasıl çalıştığına göre yapmaktır.

When people tell you something's wrong or doesn't work for them, they are almost always right. 2

-- Neil Gaiman

Yine buton tanımlarından yola çıkacak olursak; formları işlemi sonlandıran (submit) buton tasarım ne olursa olsun hep işlemi sonlandırma görevini yerine getirecektir. Dolayısıyla, bu tarz buton için green-button yerine primary-button ya da daha geniş Kullanım amacı verebilecek primary-action gibi isim verilebilir. Tanım setini genişleterek, secondary-action, cancel-action, return-action gibi geniş bir buton tanım setine sahip olunabilir. Ayrıca bu şekilde hazırlanmış bir set, herhangibir anlam kayması olmadan, button, a, input[type=submit] gibi buton işlevi görebilecek farklı elemanlarda da kolayca kullanılabilir.

İsimler Herkes Tarafından Anlaşılabilir Olmalı

Tasarımdan bağımsızlık kadar, isimlerin anlaşılabilir ve hatta tahmin edilebilir olması geliştirmelerin kolay yapılması ve birden fazla geliştiricinin çalıştığı projelerde kod tekrarlarının önüne geçilmesi açısından önemlidir. Isimlendirme her zaman subjektif bir konu olmuştur. Bir çok geliştirici, kendi işini kolaylaştıracağını düşündüğünü tanımları sisteme eklerken kendisinin rahat anlayacağı bir ismi verir. Ama bu isim çoğunlukla başkası Tarafından anlamsız bulunabilir. Örneğin CSS'in projelerde yoğun kullanılmaya başlandığı zamanlarda bazı geliştiriciler m10, mb5, ml20 gibi classları veriyorlardı. İlk bakıldığında bu class isimleri şuan hiçbir anlam ifade etmiyor olabilir. Tanımların detayları ise şu şekilde;

.m10 { 
 margin: 10px;
}

.mb5 {
 margin-bottom: 5px;
}

.ml20 {
 margin-left: 20px;
}

Yani aslında ilk başta hiç bir anlam ifade etmeyen, ama elemanlar arasına margin tanımı vermek için hazırlanmış classlardır. Bunlar Bir dokümantasyon olmadığı durumlarda geliştirmelere devam edecek bir sonraki geliştirici için oldukça sıkıntıya sebep olabilecek bir sonuç doğuracaktır.

Başka bir hata da, bir sete anlam ifade etmeyecek şekilde isimler vermektir. buttonStyle1, buttonStyle2, buttonStyle3 gibi hem işlevsellik hem de neye benzedikleri açısından hiçbir anlam ifade etmeyen isimlendirmelerdir. Bu grup da, margin tanımları gibi koda ilk defa bakan birisine anlam ifade etmeyecektir.

Bu tarz sadece kişiye özel anlam ifade edecek isimlerin önüne yine yaptığı işe göre isimlendirme yöntemini uygulayarak geçilebilir. m10 class ismi yerine, elemanlar arasında tasarımsal boşluğun (gutter) 10px olarak yapan class ismini separate-by-gutter gibi bir isimle daha anlamlı olarak hem de yine tasarımdan bağımsız hale getirerek yapılabilir. Bu sayede, tasarım değiştiğinde, yeni gutter tanımınız 20px olsa bile, HTML tarafında değişiklik yapma ihtiyacı olmadan CSS üzerinden revize yapma imkanı olacaktır. Ayrıca kodu ilk defa okuyan bir kişi de separate-by-gutter tanımını görünce, elemanın diğer elemanlar ile arasına gutter kadar mesafeye sahip olacağını kolayca anlayabilecektir.

When you think of a concrete object, you think wordlessly, and then, if you want to describe the thing you have been visualising you probably hunt about until you find the exact words that seem to fit it. 3

-- George Orwel

İçgüdüsel ve Tahmin Edilebilir Olmalı

Özellikle ekip olarak çalışılan projelerde, isimlendirmenin kolay takip edilebilir olması ve akla uygun olması çok önemlidir. Tahmin edilebilir isimler kullanımı kolaylaştırdığı gibi, tanımın var olup olmadığının bilinmemesi yüzünden kod tekrarınını azaltacaktır. Widget olarak kullanılan kısımlar için .widget isimli bir component tanımının yapılmış olması, başlık alanları için .title isimli seçicilerin oluşturulması ya da anasayfa spot alanı olarak kullanılacak içeriğe .spot şeklinde isim verilmesi tamamen çalışma içerisinde tahmin edilebilir bir isimlendirme standardına sahip olunacaktır.

Bu tarz isimlendirmeler genelde içgüdüsel olarak yapılmaktadır ve elemanın ya da component'e görünümünden çok yaptığı işe ve/veya içeriğine göre şekillenmektedir. Nasıl menu olarak kullanılan bir elemana list şeklinde bir class tanımı yapmak anlamsız geliyorsa, içgüdüsel olmayan isimlendirmeler de tanımları kullananlar için anlamsız/ters gelecektir.

Kolay bulunabilen, gündelik kodlama dili içerisinde sık kullanılan ve metaforlardan uzak olan isimleri tercih etmek tanımları yapmayı kolaylaştıracak ve aylar sonra yeni bir ekleme yapma ihtiyacı hissetiğinizde "buna neden böyle demişiz" sorularından sizi kurtaracaktır. Ekip olarak çalışılan, büyük projelerde ise, hem kod bakımını hem de geliştirmeyi hızlandıracak bir temel atılmış olacaktır.

Diğer Kaynaklar

Notlar


 1. Programcılıkta iki zor şey vardır: Ön belleği silme ve tanımları isimlendirme. 

 2. Birileri ne zaman bir şeyin yanlış olduğunu veya kendileri için anlamlı olmadığını söylüyorsa, hemem hemen her zaman haklıdırlar. 

 3. Bir nesneyi düşündüğünüzde, ilk başta kelimeler olmadan düşünürsünüz. Ne zaman bu düşündüğünüz nesneyi anlatmak isterseniz, bu nesneye birebir anlatan kelimeleri bulana kadar ava çıkarsınız.